phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr

צוחר יישוב קהילתי מעורב אשר מהווה מרכז ליישובי הסביבה, עלה לקרקע בשנת 1970 ונקרא על-שם צֹחַר, אחד מבניו של שמעון שנחלתו שכנה בסמוך לאזור זה.

בצוחר מתגוררות כ-150 משפחות בעלות צביון מעורב של דתיים חילוניים ומסורתיים, המתפרנסות מעיסוקים מגוונים באזור, במוסדות החינוך ובשירותי הקהילה שביישוב.

המקווה במקום קיים למעלה מ - 40 שנה והינו ישן ביותר וזקוק לשיפוץ כדי להפוך אותו למקווה יפה, נוח ומזמין.

 

 

place מיקום: חבל אשכול
house מספר תושבים: 150
עלות הפרוייקט:
600,000
הסכום הנדרש לפרוייקט מקווה צוחר - הונצח:
123,000
או בחרו לתרום חלק במקווה לזכות או להנצחת יקיריכם: