phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr

שאלות ותשובות

מערך הפיקוח ההלכתי

מהו מערך הכשרות של טהרת המשפחה?
מערך הכשרות הינו חלק משמעותי וחשוב וזאת כאשר התגלו בעיות קשות שהובאו לפני הרבנים מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק''ל והגאון הגדול רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל מספר שנים וביוזמתם הוקם מערך הכשרות כחלק בלתי נפרד מהמרכז הארצי לטהרת המשפחה.
בישובים רבים לא קיים פיקוח מתמיד על מצב המקווה, דבר הגורם להזנחה ואי תשומת לב לנושאים אקוטיים הקשורים לכשרות המקווה על פי דרישות ההלכה. בנוסף ישנו צורך להחליף את אוצרות מי הגשמים מפעם לפעם ובמקומות רבים מזניחים דבר זה ואין מי שיחליפם. במסגרת מערך הכשרות מבוצעים תיקוני כשרות בהתאם לצורך, כגון תיקון צינורות מי גשם, סידור תעלות המשכה, בניית שוקת, טיפולים ותיקונים בגג המקוואות, תיקוני רצפה בבורות הטבילה ועוד תיקונים רבים ומגוונים.
כפי שידוע מקווה הינו מקווה מים המשמשים לטהרה וקיימים בדבר זה הלכות רבות, בדיוק כפי שכל שומר תורה ומצוות יודע שיש צורך בכשרות על דברי מאכל וכד' כך יש צורך בכשרות למקווה על מנת לוודא שאין בו בעיות המטילות ספק על כשרותו כגון בעיות של זחילה או בורות טבילה שאינם מלאים כדת וכדין וכן נקבי השקה המתמלאים באבנית וממעטים את השיעור הנדרש.

פעילות המרכז הארצי לטהרת המשפחה

זה העוגן של פעילותנו! בזכות השותפויות שלקחו על עצמם המוני יהודים יקרים, זכינו בשנים האחרונות לבנות עשרות מקוואות חדשים שהצילו משפחות רבות.
אין שום ארגון שפועל בנאמנות שנים ארוכות, כידא אריכתא של כל גדולי הדורות, כאשר כולם כאחד ציינו כי זו המצוה החשובה ביותר בדורנו.
המרכז הוקם בשנת תש''ב ע''י גדולי הדור מכל החוגים ופועל כבר 78 שנה בארץ הקודש ובעולם כולו.

שאלות נפוצות

התרומה מאובטחת ע"י ssl, האבטחה הטובה בעולם בהצפנת פרטים אינטרנטיים.
כן, עמותת טהרת המשפחה מוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על כל תרומה.