phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr

המרכז הארצי למען טהרת המשפחה פועל במשך כ- 80 שנה למען טהרת ישראל ושם לו למטרה לסייע לכל הנשים במדינת ישראל לקיים את המצווה החשובה של טהרת המשפחה.

המרכז עושה זאת באמצעות בנייה ושיקום מקוואות, תיקונים ואחזקת מקוואות, פעילות הסברה עניפה הכוללת הפקת חומרי הסברה במגוון שפות, הדרכות אישיות, ייעוץ והכוונה, ביקורי בית וכנסים בכל רחבי הארץ ומענה לצרכים המתעוררים בכל עת.

המרכז נוסד בשנת תש''ב על ידי הרב אפרים זלמן הלפרין זצ"ל, בנשיאותו ובעידודו של כ"ק האדמו"ר רבי שלומקה מזוויעהל זיע"א. לאחר פטירתו שימש מרן פוסק הדור, הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק''ל, כנשיא במשך למעלה מ - 20 שנה. כיום משמש בנו, הגאון רבי מרדכי אוירבך שליט"א, כנשיא וממשיך דרכו של אביו. 

חשוב לציין כי נשים רבות שאינן מקיימות אורך חיים דתי, מקפידות לקיים את מצוות הטבילה. לצערנו ישנם מקוואות רבים בארץ שנמצאים במצב מוזנח מאד, דבר המרחיק את הנשים מקיום המצווה. פעילותנו להקמה ולשיפוץ מקוואות מוכיחה כי מספר הטבילות הולך ועולה במקווה החדש או המחודש.

כמו כן, נשים רבות, אינן מודעות לחשיבותה הגדולה של שמירת הטהרה ואנו בארגון עושים רבות כדי להרחיב את מעגל הנשים המביאות את הטהרה לביתם.

בידנו האפשרות להחזיק את עמוד קיומו של עם ישראל באמצעות הרחבת מעגל שמירת טהרת הבית היהודי אשר אמותינו לאורך כל הדורות מסרו את נפשן על כך. אין לשער כמה נשים בישראל מקיימות את בתיהן בטהרה בזכות הפעילות החשובה של המרכז.