phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr

מסע שכולו טהרה
'המרכז הארצי לטהרת המשפחה' הוקם לפני 80 שנה במטרה לחזק את מצוות הטהרה ולאפשר לכל משפחה החפצה בכך לשמור באופן מלא ומהודר על חיים של טהרה. לאורך כל השנים עמדו בנשיאות הארגון גדולי ישראל מכל החוגים שראו בנושא חשיבות עליונה ועודדו להמשיך ולהרחיב את העשייה. 

טהרה כהלכתה
במצוות רבות היופי החיצוני הינו בגדר "הידור מצווה" או תוספת למקפידים בלבד. במצוות 'טהרת המשפחה', לעומת זאת, היופי והפאר של מבנה המקווה אינם מהווים ערך מוסף כי אם חלק אינטגרלי ממהות המצווה. מקוואות מושקעים ומפוארים מעודדים עוד ועוד נשים לבקר בהם בקביעות ובכך לשמור את מצוות הטהרה בעקביות. לעומתם, מקוואות מוזנחים מרחיקים את הטובלות. 

מה אנו עושים?
הפעילות המרכזית ב"מרכז הארצי לטהרת המשפחה" מיום הקמתו הינה בנייה ושיפוץ של מקוואות בישראל. עוד טרם קום המדינה פעל הארגון באיתור יישובים שבהם דרוש מקווה, בתכנון המבנים ובעבודות ההקמה והפיקוח. מרבית המקוואות הוותיקים בישראל הוקמו על ידי הארגון או בסיועו, ורבים מהם אף עברו שיפוץ או מספר סבבי שיפוצים בהובלתו. 

הארגון מסייע במימון עבודות השיפוץ או הבנייה, שחלק מהם ניתן ע”י המדינה והרשות המקומית. בכל מקווה עדיין קיים פער שנע בין מאות אלפי שקלים עד למיליון שקלים ויותר, ורק גיוס הכסף מתורמים מאפשר את המשך פעילות הבנייה והשיפוץ.

מחלקה מיוחדת בארגון אחראית על פיקוח כשרות המקוואות. מספר צוותים שונים יוצאים דבר יום ביומו לאזורים שונים בארץ ומקיימים בדיקות שוטפות בכ-700 מקוואות, כדי לוודא שהינם עומדים בדרישות ההלכה ופועלים בצורה תקינה.

הארגון גם משמש כמרכז מידע ארצי בכל נושאי 'טהרת המשפחה'. מאות אלפי נשים נעזרות בו מדי שנה באיתור מקוואות, ומשתמשות במדריכים ובלוחות שמופקים.

במסגרת הפעילות להעלאת המודעות לנושא ‘טהרת המשפחה’ בכלל ולענייני מקוואות בפרט, מתקיימים גם חוגי בית באזורים שונים בארץ וימי עיון לבלניות ולציבור הרחב.

החזון של הארגון הוא להעניק לכל אשה החפצה בכך את התנאים האופטימליים לקיום מצוות הטהרה, המשפיעה על כל הדורות הבאים: מקום מפואר, מידע נגיש ופיקוח הלכתי.