phone iconהתקשרו *3046 icon envelopetaharat@taharat.org
variant picture
ביקור רב
₪360
variant picture
החלפת אוצרות
₪1,800
variant picture
סידור חור השקה
₪700

בתקופה האחרונה ראו מרנן גדולי ישראל כי בשל העיסוק התמידי המבורך בנושא בניית המקוואות בישובים בהם אין מקווה, יש צורך להקצות משאבים מיוחדים נוספים לצורך הטיפול בכשרותם של מאות המקוואות הקיימים הפזורים במאות נקודות ישוב בארץ ישראל שאין בהם גוף מסודר המטפל בבדיקת המקוואות, וכבר מרן הגראי"ל זצוק"ל התבטא באוזננו לא אחת כי יש לשים לב לדבר הפשוט ש"מקווה שאינו כשר אינו מקווה".

בעקבות זאת באסיפה שהתקיימה בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א בבית מרן הגראי"ל שטיינמן זיע"א אשר יזם לפני מס' שנים יחד, עם הגאון הגדול רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל להקים את מחלקת הכשרות למקוואות, וכעת הוחלט לייסד את "ועד כשרות המקוואות" כגוף נוסף ומיוחד בתוך "המרכז הארצי" ותפקידו לפקח תמידין כסדרן  על מצבם של המקוואות בישובים, ולתת מענה יסודי ומקצועי למאות הישובים ללא קשר למערך הבניה והשיפוצים שהמרכז הארצי מבצע בעשרות ישובים מדי שנה.

פעילות ועד הכשרות

להלן  הסבר כללי על מהות הפעילות השוטפת הקשורה בהפעלת מערך הכשרות במקוואות ע"י ועד הכשרות :

פיקוח ועד הכשרות כולל את בדיקתם של מאות מקוואות במהלך השנה ע"י הרבנים המפקחים שליט"א וביצוע כל התיקונים הנדרשים ע"י אנשי מקצוע מטעם המרכז הארצי, בסוף התהליך רבני הכשרות מעניקים תעודת כשרות למקווה מטעם ועד הכשרות.
 

יצויין כי מתן תעודה משמעותה ביקורת יסודית של רבני הכשרות במקום ובדיקת הדברים הבאים:

 1. בדיקת הגג.
 2. בדיקת המאגר הרזרבי
 3. בדיקת האוצרות
 4. בדיקת גובה המים
 5. בדיקת הבור- לוודא  שאין זחילה
 6. בדיקת אוצרות השקה וזריעה אם אין שורשים
 7. בדיקת נקב ההשקה
 8. בדיקת ברז המילוי והריקון - לוודא שאין  נזילה
 9. בדיקת עוצמת התאורה מעל בור הטבילה
 10. בנוסף להנ"ל מתבצעות בדיקות אינדיבידואליות נוספות בהתאם למצב המקוואות בישובים השונים.  

בנוסף לבדיקות, צוותות הכשרות מטפלים ומסדרים את הדברים הבאים:

 1. ניקוי והכנת גג המקווה לקליטת מי גשמים.
 2. ניקוי והכנת מאגר מי הגשמים.
 3. החלפת וניקוי אוצרות הגשמים.
 4. סידור תעלות המשכה.
 5. יציקת שוקת.
 6. טיפול בצינורות מי הגשמים ככל שישנם.

 

שאלות נפוצות:

מה זה כשרות למקוואות?

כפי שידוע מקווה הינו מקווה מים המשמשים לטהרה וקיימים בדבר זה הלכות רבות, בדיוק כפי שכל שומר תורה ומצוות יודע שיש צורך בכשרות על דברי מאכל וכד' כך יש צורך בכשרות למקווה על מנת לוודא שאין בו בעיות המטילות ספק על כשרותו כגון בעיות של זחילה או בורות טבילה שאינם מלאים כדת וכדין וכן נקבי השקה המתמלאים באבנית וממעטים את השיעור הנדרש.

למה צריך מערך כשרות?

ב"ה זכינו ובהרבה יישובים ישנם מקוואות. בישובים רבים לצערנו לא קיים פיקוח מתמיד על מצב המקווה דבר הגורם להזנחה ואי תשומת לב לנושאים אקוטיים הקשורים לכשרות המקווה על פי דרישות ההלכה , בנוסף ישנו צורך להחליף את אוצרות מי הגשמים מפעם לפעם ובמקומות רבים מזניחים דבר זה לצערנו ואין מי שיחליפם.

במסגרת מערך הכשרות מבוצעים תיקוני כשרות בהתאם לצורך, כגון תיקון צינורות מי גשם, סידור תעלות המשכה, בניית שוקת, טיפולים ותיקונים בגג המקוואות, תיקוני רצפה בבורות הטבילה ועוד תיקונים רבים ומגוונים.

מהו מערך הכשרות של טהרת המשפחה??

מערך הכשרות הינו חלק משמעותי וחשוב וזאת כאשר התגלו בעיות קשות שהובאו לפני הרבנים מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק''ל והגאון הגדול רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל מספר שנים וביוזמתם הוקם מערך הכשרות כחלק בלתי נפרד מהמרכז הארצי לטהרת המשפחה.

סל הקניות שלי

לא נמצאו פריטים בסל
לחץ כאן להמשך שיטוט באתר