phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr
או

מקוואות שנבנו ושופצו ע"י ה'מרכז הארצי לטהרת המשפחה':

זמני השקיעה מחושבים ע"פ תוכנת חזון שמים.

שקיעה - הרגע שבו נעלמת נקודת השמש האחרונה באופק המערבי. ישנן ארבעה שיטות לחשב את השקיעה. אבל למעשה בארץ ישראל מקובל בהרבה מקומות לחלק בין השקיעה לזריחה בהגדרות. וזאת מכיון שברוב המקומות בארץ האופק המערבי פתוח (לכיוון הים) והאופק המזרחי מוסתר (ע"י שרשראות הרים ארוכות לאורך רוב שטח הארץ). ולכן השימוש ב"זריחה נראית" נפוץ הרבה יותר מהשימוש ב"שקיעה נראית" כיון שזה מיותר.