phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr
"אבקש שכל אחד ישתתף עמי במצווה חשובה זו ובוודאי זה סגולה לזכות לצאצאים טהורים ולתשועה גדולה בכל".
02/03/2022

רבי חיים קנייבסקי שליט"א בפנייה נרגשת: "העידו בפניי ראשי המושב ישע ורב המועצה האזורית, שעד עתה לדאבון לב אין מקווה במושב והיות ודבר זה הוא ממש יסוד עם ישראל. איככה אוכל וראיתי בהעדר הטהרה רח"ל אצל אחי בית ישראל. 

והנה ראשי "טהרת המשפחה" לוקחים על עצמם לטפל בזה בשליחותי על כן אבקש שכל אחד ואחד ישתתף עמי במצווה חשובה זו ובוודאי זה סגולה לזכות לצאצאים טהורים ולתשועה גדולה בכל".  

באורח נדיר נקראו ראשי "טהרת המשפחה" בסוף השבוע שעבר למעונו של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א במטרה לגייס את הציבור הקדוש לבניית מקווה בישע, יישוב שממוקם בסמוך לגבול עזה ועד עתה לדאבון לב לא פעל בו מקווה טהרה כלל.

הכל החל בשבוע שעבר כאשר ראשי מועצת יישובי אשכול סקרו בפני מרן שליט"א את מצב שירותי הדת ביישובי המועצה הנ"ל וגילו את אוזניו כי ביישוב ישע שהוקם כבר לפני למעלה מ-60 שנה, מעולם לא פעל מקווה טהרה.

מרן שליט"א שנחרד מהעובדה הנוראה פנה על אתר לראשי ורבני "טהרת המשפחה"  אשר תוך שעה קלה עלו למעונו והתבקשו להציג בפניו את הנתונים אודות סוג האוכלוסייה המתגוררת ביישוב והמרחק הגיאוגרפי ליישובים אחרים.

לבקשת יו"ר "טהרת המשפחה" הרב חיים לוי שליט"א, הכין מרן שליט"א מכתב מיוחד בו הוא קורא לציבור הקדוש להיות שותפים עימו במצווה החשובה.

ראשי "טהרת המשפחה" שנדהמו מעוצמת הבקשה החריגה ומכתבו המיוחד, החליטו לצאת בקמפיין נרחב ולשתף בו את כל הציבור הקדוש בכדי להגיע מהר ככל הניתן למקווה מהודר ומפואר למען היישוב.

לתרומות לחצו כאן