phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr
כשתעמדו בתפילת ראש השנה, ותחשבו על הזכויות שלכם לאורך השנה; מה עשיתם למענו יתברך, מה פעלתם בעולם כדי לעשות טוב, תיזכרו בנו. ב"טהרת המשפחה".
12/09/2023

המספרים שאנחנו נציג בפניכם, הם המספרים שלכם.
הם הקוד האישי שלכם ליום הדין.

כל הפעילות המפוארת הזו למען טהרת עם ישראל, היא ב ז כ ו ת כ ם!

בזכותכם: 13 מקוואות נבנו ושופצו - לצפיה בגלריית תמונות >>>
בזכותכם: 31 פרויקטים נמצאים בימים אלו בעבודה - לצפיה ברשימת הפרוייקטים>>>
בזכותכם: 728 מקוואות נבדקו וקבלו תעודה
בזכותכם: 1,078 מקוואות תוקנו תיקוני כשרות
בזכותכם: 1,874 תיקוני תחזוקה במקוואות בוצעו
בזכותכם: 913 ביקורות של פיקוח הלכתי
בזכותכם: 23,764 פניות למוקד ההלכתי

כשותפים נאמנים, שצועדים איתנו יד ביד לאורך כל הדרך, פעם בשנה אנחנו חשים חובה לשתף אתכם במספרים הללו.

המספרים האלו מספרים את הסיפור של עם ישראל. של עתיד טהרת העם היהודי.
אבל בעיקר, הם מספרים על החלק שלכם בטהרת עם ישראל.

זה הזמן להמשיך ולחזק את השותפות שלנו, להמשיך ולהדק עוד יותר את ההשפעה שלכם על טהרת עם ישראל.

עשרות יישובים עדיין משוועים למקווה טהרה,
עשרות מקוואות עדיין מחכים לשיפוץ,
מאות מקוואות זקוקים באופן שוטף לביקורת,
ואלפי משפחות משוועות לטהרה.