phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr
כדי להשיק את מקווה הטהרה בשרון בהיעדר מי גשמים, כיתתו הרבנים רגליהם לחרמון, אספו שלג באמצעות משאית ופרקו אותו במקווה.
23/05/2023

מבצע שלג: שעת בוקר מוקדמת. אל מרומי החרמון עולה צוות מורחב של מערך השטח ב'טהרת המשפחה' המורכב מרבנים, אנשי לוגיסטיקה ועובדים. המטרה: מבצע שלג.

במשך כמה שעות הם ממלאים שקים - שאינם נחשבים לכלי בשלג נקי בכמות הנצרכת להכשרת מקווה שק אחרי שק, הם ממלאים במסירות ובמירוץ נגד הזמן,  לפני שהשלג יימס - למען מצוות הטהרה.

היעד: מקווה הטהרה החדש ביישוב אלישיב שבשרון.

על פי ההלכה, אם אין מי גשמים, ניתן להשתמש בשלג למילוי האוצרות. ב"טהרת המשפחה" לא מחכים לחורף הבא ולמען טהרת עם ישראל ימים ספורים לפני שהשלג האחרון בחרמון נמס הם יוצאים למבצע מורכב לאיסוף השלג.

אחרי שהם אוספים את השלג למשאית קירור, הם יוצאים במהירות ליישוב אלישיב שבשרון. באמצעות מנוף שמחכה להם המשאית פורקת את שקי השלג הקפואים שנשפכים על גג המקווה. בתוך כמה שעות השלג נמס והמים ממלאים את האוצרות.