phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr
מקווה טהרה שהמשיך לפעול למרות היותו פסול – עד שנסגר בהוראת חירום בהולה של רבני השטח של 'טהרת המשפחה'. סיפור שלא יותיר אתכם אדישים.
01/02/2023

זה קרה לפני כחצי שנה. צוות של 'טהרת המשפחה' הגיע למקווה ביישוב כלשהו בארץ. כבר כשהגיעו למקום, משהו שם היה נראה לא תקין. "דבר ראשון אנחנו עולים לגג, משם מגיעים המים לבור ההשקה" מספר הרב מנחם לוי, מנהל שטח של ארגון 'טהרת המשפחה'. "אנחנו רואים בעיה הלכתית באוצרות שגרמה לכך שהמקווה פסול לרוב הדעות".

"במצב כזה אני נותן הוראה לא לגעת בכלום ולחכות. הזעקנו מיד את צוותי הרבנים של 'טהרת המשפחה' שהגיעו למקום בתוך זמן קצר" אומר לנו הרב לוי. "ואכן כפי שחשדנו המקווה היה פסול, וכל מי שטבלה במקווה לא עלתה טבילתה כלל. מיד הרבנים נתנו הוראה על סגירה מיידית של המקווה, אבל עלתה שאלה מה אנחנו עושים כעת".

נרתמים כעת למען כשרות המקוואות בארץ ישראל. לחצו כאן >>>

המקרה המזעזע שהובא לרבנים הצריך הכרעה מיוחדת, כיצד והאם להודיע למי שטבלו במקווה האם עליהן לטבול שוב. השאלה עלתה לבתיהם של מרנן ורבנן פוסקי הדור שליט"א שהזדעזעו "מי יודע כמה ילדים נולדו שלא בטהרה רח"ל?". 

לאחר דיונים ממושכים הוחלט להודיע לכל מי שטבלה במקווה כי עליה לטבול שוב, והדבר נעשה ברגישות ובשום שכל.

הסיפור הזה המחיש עד כמה תחזוקת המקווה וכשרות המקווה היא לא רק הידור מצווה, אלא פעולה קריטית לעתיד טהרת עם ישראל. "מקווה חייב להיות מתוחזק כל הזמן מבחינה כשרותית. יש אינספור בעיות שעלולות לצוץ כל הזמן, שעשויות לגרום לכך שהטבילה אינה עולה" אומרים לנו ב'טהרת המשפחה'.

כשרות המקוואות - זאת האחריות שלנו!
לאורך כל השנה, צוותים של 'טהרת המשפחה' דואגים לכשרות המקוואות, פותרים בעיות הלכתיות, מתקנים ליקויים ודואגים שנהיה טהורים באמת. הרבנים עוברים מעיר לעיר, נוסעים מאילת ועד מטולה, בודקים באופן יסודי כל מקווה כדי לוודא שהטבילות עולות בטהרה.

תמורת 1 שקל ליום בלבד, יש לכם הזדמנות לקחת חלק אמיתי בטהרת עם ישראל, בשימור ותחזוק מקוואות ברחבי הארץ, למען עתיד העם היהודי. לחצו כאן >>>

בכל ערב שבת קודש של ימי השובבי"ם הקדושים, בעת שיעלה בעצמו את נרות שבת קודש, יעתיר רבן של ישראל, מרן הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א על כל אחד מהתורמים לשיפוץ המקוואות בא"י, לברכה וישועה, לזיווגים, לפרנסה בשפע, ולבריאות איתנה.