phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr
בארבעה כינוסי חירום שנערכו ע"י "טהרת המשפחה" השתתפו רבני קהילות הקודש כדי לדון ולעורר על מצב המקוואות בא"י | בכינוסים שנערכו בבני ברק, בירושלים, בבית שמש ובמודיעין עילית הוצגה תמונת המצב המדאיגה במלואה.
22/12/2022

בשורת כנסי חירום שנערכו בשבועות האחרונים הציגו ראשי ורבני ארגון "טהרת המשפחה" לפני רבני הקהילות תמונת מצב עגומה של עשרות מקוואות בא"י אשר אינם עומדים בקנה אחד עם דרישות ההלכה, מה שעלול לגרום למכשולת חמורים בטהרת ישראל רח"ל.

ראשי "טהרת המשפחה" הציגו את הממצאים המבהילים שכוללים עדויות ממפקחי ועד כשרות המקוואות ותמונות ויזואליות של מקוואות שבחלקן הכשרות מוטלת בספק ובחלקן קיימות שאלות רבות המעלות דאגה כבדה בנוגע לכשרות המקווה והטבילה. במקומות נוספים יש שאלות הקשורות לצורת ההתנהלות במקוואות ובנוגע להקפדה על כל הוראות ההלכה.

לפני כחודש התקיים הכינוס הראשון מתוך הארבעה, הוא נערך בהשתתפות רבני הקהילות בעיר בית שמש והתקיים במעונו של הגאון רבי נתן הכהן קופשיץ. אחריו התקיים כינוס רבני השכונות בעיר מודיעין עילית והוא נערך במעונו של רב העיר הגאון רבי מאיר קסלר. לפני כשבועיים נערך כנס במשרדי "טהרת המשפחה" בירושלים בו נטלו חלק גדולי רבני ירושלים.

לאורך עשרות שנות קיומו של הארגון, תקופת השובבי"ם שמתחילה בפרשת שמות ומסתיימת בפרשת משפטים מוקדשת בהוראת גדולי ישראל זצוק"ל ושליט"א לנושא חשוב זה, שהוא כהררים התלויים בשערה, וההקפדה על כל הוראות ההלכה מצריכה ערנות ומומחיות מיוחדים.

במשך כל השנה צוותי הרבנים של "טהרת המשפחה" עורכים מבדקים למקוואות ברחבי הארץ, מאתרים ליקויים הלכתיים, ומבצעים תיקונים באופן שוטף. בכל שנה צוותי השטח של "טהרת המשפחה" בודקים כ-700 מקוואות וזאת לאחר מיפוי יסודי של כלל מקוואות הטהרה בישראל ועבודה שיטתית במטרה לעמוד על כך שטהרת ישראל נשמרת כהלכתה. בכל מקווה שבה מאותר ליקוי צוות של בעלי מקצוע בליווי צמוד של הרבנים נכנס על מנת לבצע את התיקונים הנדרשים.

לרבני הקהילות הוצגה העשייה הנרחבת של הרבנים הבודקים שעמלים על טהרת עם ישראל וביקשו לחזק את ידיהם של הצוותות שנוסעים בכל שנה מאות אלפי ק"מ מאילת ועד מטולה ובודקים מקווה אחר מקווה, באופן יסודי ומקצועי, מתקנים את הטעון תיקון, ופותרים בעיות שונות שמתגלות במסגרת הבדיקות.

בשנים האחרונות, בשל היקפי המכשלות רח"ל הוקם קו מידע מיוחד של "טהרת המשפחה", שבו ניתן לקבל מידע מפורט אודות המקוואות הכשרות שרבני הארגון ווידאו באופן יסודי כי הן עומדים בכל כללי ההלכה המסורה לנו מדור דור בהידור ובכשרות הנצרכת.