phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr
מאז הוקם הישוב נווה זיו לפני 22 שנה לא היה במקום מקווה טהרה • לאורך השנים כל היוזמות להקמת מקווה ביישוב נתקלו בהתנגדות של חלק מהתושבים, אולם בסופו של דבר, בדרכי נועם וברוח טובה המתנגדים הסירו את התנגדותם • בשבוע שעבר לבש היישוב חג לקראת חנוכת הבית למקווה הטהרה החדש שנבנה ביישוב והכניס אותו תחת כנפי טהרת ישראל
13/09/2022

בשנה שעברה כאשר הגיעו הטרקטורים להקים את היסודות של המקווה החדש בנווה זיו, הם נתקלו בתושבים רבים שחסמו בגופם את העבודות והצהירו: כאן ביישוב לא יהיה מקווה טהרה. שנה לאחר מכן, בארגון טהרת המשפחה מסכמים בסיפוק את ההצלחה להביא להקמת מקווה ביישוב, ברוח טובה ובשיתוף פעולה עם התושבים.

במשך למעלה מעשרים ושתיים שנים, מאז הוקם היישוב הקהילתי נווה זיו, שלא היה בו מקווה טהרה. הסיבה המרכזית לכך הייתה התנגדות חריפה של תושבי המקום להקמת המקווה. לאורך השנים נערכו מספר מאבקים סביב בניית המקווה. בדרכי נועם ניסו להגיע להידברות, להסביר, להתחנן, לבקש – אבל העלו בידם חרס.

כאשר הגיעו הטרקטורים הראשונים ורצו להתחיל בעבודות הבניה של המקווה המיוחלת היה מי שניסה לתקוע מעצורים בגלגלי הטהרה עד כדי כך שאלו נעמדו וחסמו בגופם את התקדמות הטרקטורים!

ולמרות זאת, בהידברות ובהסברה, בנועם מתיקות התורה והטהרה, הצליחו התושבים להתגבר על כל המכשולים ועל כל המפריעים, ובסיוע טהרת המשפחה השלימו את בניית המקווה ו'נווה זיו' התמלאה באור. היישוב כולו לבש חג לקראת מעמד חנוכת הבית, ורבים רבים מבני המקום הגיעו אל מעמד חנוכת הבית.

במעמד המרגש השתתפו הרב בן סעדון, רבה של המועצה האזורית מעלה יוסף, הרב בלוקה, רב היישוב נווה זיו, הרב חיים לוי יו"ר טהרת המשפחה, הרב שלמה דנינו, רב המושב יערה, הרב ישעיהו פויפר, בני משפחת פיצ'וטו, שתרמו סכום כסף גדול להשלמת המקווה, מר ניסים לזרוף, יו"ר הוועד, מר שאול טג'די, מנהל מערך המקוואות, מר שמעון גואטה, ראש המועצה האזורית מעלה יוסף,  מר ניסים רובין, ראש המועצה הדתית, רבנים ואישי ציבור נוספים – לצד רבים מבני המקום, כאמור.

ראש המועצה נשא דברים ועמד בדבריו על התפתחות היישוב נווה זיו, ועל התוכניות להכפלתו – מה שמחדד פי כמה וכמה את הצורך שהיה בבנייתו של מקווה טהרה במקום.

רב היישוב הרב בלוקה סיפר על השממה הרוחנית ששררה ביישוב, שממה שהגיע לכדי כך שאפילו בית כנסת לא היה בו – ואילו כיום ישנו בית כנסת שבו מתקיימים מנייני תפילה ושיעורי תורה מידי יום ביומו, עד שיש צורך להרחיב את כתליו. "ככל שהקדושה מתרחבת היא מתפשטת עוד ועוד, וכעת זכינו בזכות טהרת המשפחה גם למקווה טהרה – והכל מתוך אהבה ואחווה ובלי מחלוקות, אשרינו שזכינו לראות את נווה עוז כך!", חתם.

הרב שלמה דנינו סיפר כיצד כל  מי שמתעסק בלהרבות טהרה בישראל רואה ישועות מעל דרך הטבע. גם הרב דנינו וגם ראש המועצה העלו את זכרו של הרב יהושע לוי, שמסר את נפשו למען טהרת המשפחה ופעל ללא לאות כדי להרבות טהרה בישראל, וכיום ממשיך את פעליו בנו הרב חיים לוי. "לא די בזה שמעולם לא אמרו בטהרת המשפחה 'לא' ותמיד הם נכונים להגדיל טהרה ולהאדירה, אלא  שעושים זאת בלב ונפש חפצה, מתוך פאר והדר כיאה וכיאות למצווה החשובה", אמר הרב דנינו.

גם ראש המועצה הדתית סיפר על ההתגייסות של טהרת המשפחה להקמת המקווה, וכיצד מעבר לכספים הרבים שגייס הארגון אנשיו גם דאגו שהכל יהיה בצורה המכובדת, המפוארת והטובה ביותר – כדי שאכן תנוח רוח הטהרה בנווה זיו.

יו"ר טהרת המשפחה הרב חיים לוי חתם את האירוע בדברים שנשא כאשר הסביר עד כמה הולם שדווקא בימים אלו, ימי חודש אלול בהם המלך בשדה ובו 'אני לדודי ודודי לי' נערך מעמד חנוכת הבית. "אין דבר גדול יותר מלקרב ולהרבות טהרה בישראל, ואין זכות גדולה מזו להיכנס אל  ימי הדין. זו הזכות העצומה של התורמים וזו הזכות העצומה של כל מי  שסייעו בהקמת המקווה – ועם זכויות אלו ייכנסו ויזכו בדין".