phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr
בעקבות קיצוץ של עשרות מיליוני שקלים בתקציב 2022: גורמים בענף מתריעים מפני צמצום בבניית מקוואות לנשים שומרות מסורת • משרד הדתות: נפעל להגדרת תקציב מחוץ לכספים הקואליציוניים.
23/02/2022

גורמים שעוסקים בתחום בניית מקוואות הטוהרה ובתי הכנסת מתריעים שמכיוון שהתקציב לבניית מבני דת קוצץ במסגרת תקציב 2022, יש חשש שלא יתאפשר לבנות את המבנים הנדרשים לשומרי מסורת.

בניגוד לתקציב 2019, אז ניתנו במסגרת הכספים הקואליציוניים 70 מיליון שקלים לטובת בניית מבני דת, התקציב הנוכחי כולל 40 מיליון שקלים. דבר זה מהווה קיצוץ מסיבי מבחינת אנשי המקצוע שעוסקים בבניית מקוואות בארץ.

"ההחלטה של משרד הדתות לקצץ באופן משמעותי בכל התקציבים לבניית מבני דת בישראל, היא בעלת השלכות חמורות על ציבור הנשים שומרות המסורת בישראל - ועבור נשים עם מוגבלות בפרט", אומר מנכ"ל עמותת המרכז לטהרת המשפחה, עקיבא ויינר.

"ההשלכה הישירה של ההחלטה היא פחות מקוואות לנשים, פחות מקוואות מונגשים ופחות הנגשה למאות מקוואות ישנים, שאישה עם מוגבלות פשוט לא יכולה לטבול בהם. חשוב להבין שטבילה במקווה עבור אישה דתייה זה לא הידור או חומרה - זה חלק מרכזי ובסיסי משמירת אורח חיים יהודי שנשות ישראל מקיימות במסירות נפש עצומה", מסביר ויינר.

אחת הבעיות שנובעות מאבסורד ארוך שנים, היא שיש יותר מ־170 מיליון שקל שתקועים אצל רשויות מקומיות שלא עושות בכספים שימוש. מדובר במיזמים שהסכום עבורם תוקצב חלקית על ידי משרד הדתות, תוך התחייבות מראשי הרשויות להשלים את החסר. ואולם, האחרונים לא עמדו בהתחייבות שלהם.

מעבר לכך, גם אם הכסף יוחזר - הוא יועבר למשרד האוצר ולא לשימוש חוזר במשרד הדתות. ל"ישראל היום" נודע כי בימים אלו בוחנים במשרד הדתות מתווה שיאפשר להפשיר חלק מהכספים הללו לטובת מבני דת – ובכך הסכום שיהיה מיועד למבני דת יהיה משמעותי בהרבה מזה שמוקצה כעת.
ממשרד הדתות נמסר בתגובה כי  "עם כניסת השר לשירותי דת מתן כהנא למשרד, השר הופתע לגלות שלאחר שנים רבות, תקציב מבני דת הינו תקציב קואליציוני, למרות החשיבות הבסיסית והנחיצות לבניית מקוואות ובתי כנסת".

לאור זאת ציינו במשרד כי "במסגרת דיוני תקציב 23' - יפעל המשרד לשינוי המצב ולקיבוע תקציב זה בבסיס תקציב המשרד כראוי. חשוב לציין שקיים פער של יותר מ־150 מיליון שקל בניצול התקציב בפועל, וזאת לאורך שנים ארוכות. אנו פועלים לחיסול תופעה זו, בין היתר במסגרת הקולות הקוראים שיפורסמו בקרוב".