phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr
מעמד אדיר למען 'המרכז הארצי לטהרת המשפחה' לציון 80 שנה למוסד הקדוש התקיים בהשתתפות גדולי וצדיקי הדור שליט"א מכל החוגים בראשות מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א ובברכתו של מרן ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין שליט"א.
21/12/2021

עם מלאות שמונים שנה ליסוד המפעל המקודש לעם היהודי עשו את דרכם מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות שליט"א, ראשי אלפי ישראל בראשות רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א ובברכת רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א ובאו במסירות בזה אחר זה לכינוס להודיע ולהכריז קבל עם ועולם כי "המרכז הארצי לטהרת המשפחה" משמשת "שלוחא דרבנן" ושלוחי "עמך בית ישראל" לכל ענייני הטהרה וכי על כל אחד ואחד מוטלת הזכות והחובה לעשות כל שלאל ידו לביסוסו של המפעל האדיר ולתת יד לבניין הטהרה בארה"ק.

כנראה ש -80 שנה, לא פחות, היו צריכים לחלוף מאז האספה המכוננת הידועה של "טהרת המשפחה" בשנת תש"ב, בכדי לראות כי השנים לא עשו את שלהן וכמאז גם היום רואים גדולי ישראל מכל החוגים עין בעין את המוסד הקדוש כמפעל הטהרה היהודי אשר פעולותיו הן אבן היסוד לקיומו של העם הקדוש.

אחרת לא ניתן יהיה להסביר את מה שהתרחש באותו מעמד בסוף השבוע שעבר ואשר נטלו בו חלק גדולי ישראל מנהיגי הדור שליט"א מכל החוגים נשאו בו דברים נרגשים והביעו את דעתם הקדושה פה אחד אודות נחיצותו, ביסוסו והתפתחותו של המפעל הגדול והקדוש אותו ייסדו ענקי הדור הקודם זצוק"ל: מרן החזו"א, הגה"ק רבי שלומקע מזויעהל וכל גדולי ארץ ישראל בימים ההם, טרם הקמת המדינה. 

כל מי שנכח באספה מרשימה וייחודית זו או במבואות המובילות אליה, לא יכול היה להסתיר את התפעלותו מההערכה העצומה לה זוכה 'טהרת המשפחה' בקרב ראשי כל שבטי קה, זקני הדור, שצעדו במאמץ ומסירות עילאיים לעבר אולם הכנסים בעיר התורה בני ברק שאירחה את המעמד, זאת, במטרה אחת ויחידה - להודיע כי גם להם חלק ונחלה עם אשר יראוך והדואגים לטהר את עמו ישראל.

ואולם אין זה פלא מאחר וגדולי ישראל ראו מאז ומקדם את "טהרת המשפחה" יסוד קיומו של העם היושב בציון, תמיד נשאו בעולו והביעו במשך השנים בכל הזדמנות את דעתם על הזכות והחובה שיש בשותפות עם המפעל הנשגב ופעולותיו.   

לגלריית תמונות >>>