phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr
בשבועות האחרונים טופלו מאות מקוואות נשים ברחבי הארץ על מנת להכין אותם לקליטת מי גשמים.
09/12/2021

עונת הגשמים משליכה באופן ישיר על מנעד רחב של תחומים- החקלאות, מי השתיה שלנו, כבישי הנסיעה בדרכים ועוד. אך לגשם יש השפעה ישירה גם על תחום נוסף שחשוב לא פחות- מקוואות הנשים. ע"פ ההלכה, על מנת שהמקווה יהיה כשר לטבילה – בור הטבילה חייב להיות עם חיבור למי גשמים. מקווה שאוצרותיו אינם ממי הגשמים הינו פסול לטבילה ואישה הטובלת בו אינה מקיימת את מצוות הטבילה.

על מנת שהמקווה יהיה כשר לטבילה תוך הקפדה על נקיות והגיינה- יש להכין את מאגרי המים וכן את האוצרות לימי הגשמים עם בוא החורף. בשבועות האחרונים עברו צוותים של עמותת טהרת המשפחה במאות מקוואות נשים ברחבי הארץ על מנת להכין אותם לקליטת מי גשמים אשר יאפשרו למלא את המאגרים בכמות מי הגשמים הנדרשת אשר תאפשר את הפעלת המקווה במשך כל השנה כולל ימות הקיץ.

במקוואות בהם המים מגיעים דרך מאגר גשם רזרבי – המאגר רוקן ונוקה כדי שהמים יוכלו להיכנס ולמלא אותו מחדש. במקוואות בהם לא קיימים מאגרי מים, נוקה גג המקווה כדי שהמים יתאספו וירדו משם ישירות לאוצרות. בנוסף, סמוך למקוואות רבים ברחבי הארץ נשתלו עצים אשר לעיתים שורשיהם גדלים ו"שותים" את מי הגשמים מהאוצרות במקווה ובכך מביאים במקרים מסוימים אף לפסילתם וממילא לפסילת המקווה כולו. לשם כך יש צורך להסיר אותם ולקצץ ככל האפשר את העצים הנ"ל על מנת שלא יביאו לפסילת המקווה.

הצוותים של 'טהרת המשפחה' פועלים בשטח במקוואות ברחבי הארץ לאורך השנה כולה- אך לקראת עונת הגשמים יש צורך בתגבור ובפעילות רחבה הרבה יותר. יש לא מעט מקוואות בארץ שעדיין אוצרותיהם מתמלאים ממי הגשמים שמתכנסים בגג המקווה וחייבים לרוקן את המאגרים כדי שיתמלאו במי הגשמים של השנה החדשה. יש הכנות נוספות רבות שהאנשים שלנו בשטח מבצעים לצורך הפעלת המקוואות ותקינותם מלבד תקלות שונות בהם הצוותים נתקלים תוך כדי הפעילות. אנו עובדים באופן אינטנסיבי על מנת לתת מענה טכני והלכתי ראויים לכולם.