phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr
כיצד יתכן שאדם מברר את כשרות המאכל לפני שמכניס לפיו ואינו מברר את כשרות המקווה הנוגע לפעמים לכרת ממש???
12/02/2020

היה זה לפני מעל עשור שנים. במהלך אסיפה בהשתתפות מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל והגאון רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל, יבלח"ט נשיא 'טהרת המשפחה', הגאון רבי מרדכי אויערבך שליט"א וצוות רבני 'טהרת המשפחה', פנה מרן זצוק"ל וביקש מהנהלת המרכז הארצי, לייסד וועד רבנים שיעניק "הכשר" למקוואות. עד אז הוועד הקים, בנה ופיקח על מקוואות אך לא פעל כ"הכשר" כפשוטו, אבל מרן טען בלשון חריפה: "מקווה בלי הכשר - אינו מקוה! צריך לכל הפחות פעם בשנה לבדוק כל מקווה".
 

בעקבות כך, המרכז לטהרת המשפחה, הבונה ומשפץ עשרות מקוואות בכל שנה, הקים את וועד כשרות המקוואות. כיום ישנם ארבעה צוותי כשרות אשר מסיירים בכל יום במספר מקוואות מתוך אלף המקוואות הקיימים בארץ ישראל ותפקידם לבדוק את תקינותם ההלכתית של המקוואות.

517 מקוואות נבדקו בשנה האחרונה על ידי רבני הכשרות וטופלו לפי הצורך. כמו כן, צוות הכשרות טיפל בהחלפת ובהכנת מאגרי מי גשם ואוצרות זריעה והשקה במאות מקוואות ברחבי הארץ.

במשך השנים התקבלו פניות רבות מרבני היישובים אשר חלקם תלמידי חכמים בעצמם אך אין להם את הנסיון בפרקטיקה המעשית כיצד לגשת לתקלות ואיך להתייחס לבעיות הלכתיות שונות הקשורות למקווה.

קרה הרבה שבמהלך הביקורים באותם יישובים התגלה שגם האחראיים על המקוואות אינם עירניים מספיק ולא מודעים לבעיות שנוצרות בעקבות התיישנות המקווה וכן אנשי תחזוקה שטיפלו במבנה המקווה אינם בקיאים בהלכות המקוואות החמורות.

מבנה המקווה הוא לא רק בור הטבילה הנראה לעין אלא פסיפס שלם של נתונים שיביאו בסופו של דבר לכשרות הטבילה במקווה המהודר.

מבלי להיכנס לפרטי ההלכות והשיטות נסביר בקצרה את מבנה המקווה הכשר:

כשרות המקווה כולו תלויה במי גשמים שאינם שאובים ולא נפסלו בדרך אל בור הטבילה.

מבנה המקווה הוא למעשה גג הקולט את מי הגשמים כאשר בהמשך הם יכנסו ל"אוצרות" הזריעה וההשקה.

אוצר השקה הוא מאגר הנמצא במקביל לבור הטבילה ומבוסס על 40 סאה (כ-1000 ליטר) של מי גשם שאצורים בתוכו. דרך חור מיוחד, הממוקם בחלק שבתוך גובה פני המים, הוא מושק ונוגע במי בור הטבילה שמכיל מים רגילים ובאמצעות המגע וההשקה עם מי הגשם שבאוצר ההשקה, המקווה כשר.

אוצר הזריעה הוא מאגר שנראה דומה לאוצר השקה במראה הכללי שלו אולם תפקידו שונה, גם הוא מכיל 40 סאה מי גשם אבל המים הרגילים נכנסים לתוכו ו"נזרעים" בו ומעל גובה המים ישנו נקב שדרכו נשפכים מימיו לתוך בור המקווה.

יש מקוואות בהם קיימים מאגרים גדולים של מי גשם וכך ניתן להחליף את מימי ה"אוצרות" לא רק בתקופת הגשמים.

בימות החורף דואג צוות הכשרות לקליטת מי הגשמים באופן ראוי. כשרות המקווה תלויה במי גשמים כשרים ומהודרים ללא חשש פסול של "שאובין" ו"ג' לוגין בתחילה" וכן בעיות של דברים המקבלים טומאה. הפעילות בחורף מתבצעת גם תחת גשם שוטף ומזג אויר סוער ביותר.
 

אנשי התחזוקה רבים לא בקיאים בכלל בכל מה שקשור לכשרות המקוואות, וכשהם עושים תיקונים על דעת עצמם, זה יוצר לפעמים בעיות הלכתיות חמורות.

דוגמאות לכך: מועצה דתית החליטה לשדרג את המקווה והתקינה במקום פילטר חיצוני באופן שלא עונה על דרישות ההלכה!

האחראי על המקווה באחד היישובים התקין את רדיאטור חימום המים על נקב ההשקה וסתם למעשה את ההשקה שבין מי הבור לאוצר השקה.

בבדיקה שגרתית נמצא עץ שהתחיל לגדול מתוך האוצר! שורשים שיונקים מהאוצר אינם בגדר תופעה נדירה אך מחייבת בדיקות כל תקופה. בבדיקה התגלה שב"אוצר זריעה" חסר יותר מחצי מהכמות הנדרשת! התברר שזה בגלל השורשים שינקו כמויות גדולות מתוך האוצר.

ישנם מקרים עצובים שאין שיתוף פעולה עם אנשי המקום וישנם ליקויים חמורים ואז לצערנו לא ניתן לתת הכשר למקווה. לכן צריך לדעת לא לסמוך על כל מקווה!!!

כאן המקום לעורר את הציבור בפרט על מקומות הנופש שלא לסמוך על דבר ולברר היטב על כשרות המקווה וכפי ששמענו מהגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א "כיצד יתכן שאדם מברר את כשרות המאכל לפני שמכניס לפיו ואינו מברר את כשרות המקווה הנוגע לפעמים לכרת ממש".

במהלך השנים נתקלו הרבנים בעשרות מקרים שבהם היתה נצרכת פעולה דחופה כדי להכשיר מקווה לשימוש מיידי. דוגמא לכך הוא הסיפור הבא: ביישוב ''נאות הככר'', שעל יד ים המלח, מקום שכמעט ולא יורדים בו גשמים, בנו מקווה והיו זקוקים למים בדחיפות, הלכו לשאול את מרן הגראי''ל שטינמן זצוק''ל מה לעשות, מרן אמר תחכו יום יומיים ואחרי יום התחילו גשמים, הפלא הגדול היה שהגשם שירד מילא את המקווה בדיוק בשיעור ארבעים סאה! ראו בחוש איך הקב''ה רוצה במעשיהם!

מבצע שלג תשע"ט עבור מקווה "שדה יעקב"

בראשית קיץ תשע"ט, בעת שביקרו רבני הכשרות בגג מקווה של  יישוב שדה יעקב, מצאו ליקויים שהביאו אותם להסתפק על כשרות המים שבבור, הרבנים רוקנו את מי המקווה, ומאחר שבתקופה זו גשם כבר לא עשוי לרדת, לא ניתן היה למלא את הבור במי גשמים ואז יצא לו לדרך מבצע השלג.

מבירור שערכו רבני הכשרות, נודע כי נותרו שאריות שלג בחלקו העליון של החרמון (בשטח הצבאי הסגור) ובתיאום עם גורמי הצבא עלו לחרמון, ובמבצע מיוחד ומאתגר לאחר תום דיון הלכתי מעניין, שינעו הרבנים באופן מיוחד כמות שלג גדולה מאוד שהועמסה על גג המקווה וכך לאחר שנמס כל השלג הוכשר המקווה.
 

במספר כינוסים שהתקיימו לאחרונה, לרגל ימי השובב"ים, התאספו רבני הקהילות וגדולי הפוסקים שליט"א לטובת חיזוק הפיקוח על כשרות המקוואות שע"י טהרת המשפחה.

בכינוס המרכזי הובא מכתב רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א ע"י נכדו הגאון רבי גדליה הוניגסברג שליט"א:

כבוד הרבנים שליט"א המתאספים לטובת חיזוק הפעולות למען כשרות המקוואות שעל ידי המרכז לטהרת המשפחה.
מחובתנו להכיר טובה לאלו הרבנים  התלמידי חכמים שמוסרים נפש כל ימות השנה לשמור משמרת כשרות המקוואות ולתקן את הנדרש ופעמים הרבה שמצילים על ידי כך מאיסורי כרת רח"ל.
וידוע שגדולי ישראל נקטו שזו המצווה הגדולה ביותר וכך קיבלתי מדודי מרן בחזון איש זללה"ה ועל כן זהו בוודאי כינוס לשם שמים.

וכן הובאו דברי רבינו מרן ראש הישיבה, רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ע"י אחיינו, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א:

"זכות גדולה היא שמתכנסים רבני הקהילות שליט''א לחיזוק טהרת המשפחה שדבר זה הוא מיסודי הכלל ישראל וודאי שכל המסייעים לפעילות חשובה זו להרבות טהרה בישראל יזכו מידה כנגד מידה להתברך ממקור הברכות לחיים טובים ומאושרים ברוב נחת דקדושה מכל צאצאיהם היקרים".

לבירור על כשרות מקוואות בישראל: 077-2222200 תשמרו את המספר!