phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr

המקווה בכפר חב"ד נבנה לפני עשרות שנים ומעת לעת עבר שיפוצים לפי הצורך. השיפוץ האחרון התבצע לפני למעלה מעשר שנים... כיום המקווה כבר ישן מאד והתעורר צורך גדול לשקמו ולהרחיבו למען תושבות כפר חב"ד והסביבה.

אנו מתכננים לצאת לפרוייקט שיקום ופיתוח המקווה אשר בנוסף להרחבתו ולהוספת אגף כלות מיוחד, יונגש במלואו לבעלי מוגבלויות וייתן מענה לכל היישובים באזור היות ואין באף אחד מהם מקווה מונגש. 

בשיקום המקווה נעשתה גם חשיבה רבה כדי להופכו למקום חדשני, מפנק ומזמין. קבוצות של חיילות שמסיירות לפעמים גם במקווה, המקום החדש ישאיר עליהן רושם חיובי ויבטל מן הסתם דעות קדומות שקיימות.

פרטי חשבון להעברה בנקאית: בנק פאג"י | סניף 182 | מס' חשבון: 409-758671

place מיקום: כפר חב"ד
house מספר תושבים: 2000
עלות הפרוייקט:
5,000,000
הסכום החסר להשלמת הפרוייקט מקווה כפר חב"ד:
2,700,000