phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr

צוחר יישוב קהילתי מעורב אשר מהווה מרכז ליישובי הסביבה, עלה לקרקע בשנת 1970 ונקרא על-שם צֹחַר, אחד מבניו של שמעון שנחלתו שכנה בסמוך לאזור זה.

המקווה במקום קיים למעלה מ - 40 שנה והינו ישן ביותר וזקוק לשיפוץ כדי להפוך אותו למקווה יפה, נוח ומזמין.

place מיקום: חבל אשכול
house מספר תושבים: 2650
house אוכלוסיה: דתית, מסורתית ווחילונית
עלות הפרוייקט:
800,000