phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr

דלתון הוא מושב בצפון ישראל, ליד צפת, השייך למועצה אזורית מרום הגליל.

את היישוב הקימו עולים מהעיר טריפולי שבלוב בשנת 1950, בעזרת איגוד המושבים של הפועל המזרחי.

המקווה הקיים בדלתון נבנה לפני כ- 50 שנה, והנו מיושן ומוזנח עקב השנים הרבות שחלפו מאז בנייתו. בהתאם למצב הדברים הוחלט שאין מקום לשקם את המבנה הקיים היות ובנוסף למצבו המיושן, הוא קטן ביותר ואינו יכול לתת מענה לתושבי המושב והסביבה.בעקבות כך הוקצה שטח עבור מקווה חדש שייבנה בדלתון ברוב פאר והדר וייתן מענה הולם לטהרה במושב.

place מיקום: צפון הארץ, ליד צפת
house מספר תושבים: 900
house אוכלוסיה: מסורתית ודתית
עלות הפרוייקט:
1,750,000
או בחרו לתרום חלק במקווה לזכות או להנצחת יקיריכם:
נתרם
נתרם
נתרם
נתרם
נתרם
נתרם
נתרם