phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr

המקווה במקום הינו מיושן ביותר, בן למעלה מ- 50 שנה. חלק מחדרי ההכנה במקווה אינם פעילים וגם בור טבילה אחד מתוך שניים אינו פעיל בעקבות בעיות אינסטלציה חמורות.

המקווה החדש ייתן מענה גם לתושבות טבריה וגם לתיירות הרבה בעיר.

place מיקום: צפון
house מספר תושבים: 10000
house אוכלוסיה: חילונית, מסורתית ודתית
עלות הפרוייקט:
1,600,000