phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr

חַמְרָה הוא מושב השייך למועצה אזורית בקעת הירדן. המושב ממוקם במורדות השומרון, בחלקה הצפוני של בקעת הירדן, מבודד מאוד ומקף בכפרים ערביים.

במושב חמרה לא נבנה מקווה מעולם.

לאחרונה הושג היתר לבניית מקווה טהרה לנשים במושב ובסייעתא דשמיא התחלנו הימים אלו את בנייתו.

place מיקום: צפון השומרון
house מספר תושבים: 320
house אוכלוסיה: חילונית, מסורתית ודתית
עלות הפרוייקט:
1,850,000
או בחרו לתרום חלק במקווה לזכות או להנצחת יקיריכם: