phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr

גבעון החדשה היא התנחלות באזור הרי בנימין בין גבעת זאב לבית סוריכ ומשתייכת למועצה אזורית מטה בנימין. היישוב שואב את שמו מן היישוב גבעון ששכן באזור בימי המקרא.

המקווה ביישוב נבנה לפני עשרות שנים וכיום הוא נראה בהתאם - ישן ולא מזמין. לאחרונה המקווה כמעט וחדל מלפעול בעקבות מצבו החמור ומספר הטבילות כמעט אפסי.

חשיבות גדולה יש לשיפוץ המקווה היות ומדובר באוכלוסיה שמקווה חדש ומזמין יכול להוות את ההחלטה האם להתאמץ לשמור את המצווה או לוותר...

place מיקום: הרי בנימין
house מספר תושבים: 1020
house אוכלוסיה: חילונית ומסורתית
עלות הפרוייקט:
850,000