phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr

עין צורים הינו קיבוץ שעלה לראשונה על הקרקע כנקודת היאחזות בשנת תש"ו (1946) באדמות גוש עציון. במלחמת השחרור נכבש הגוש בידי הלגיון הירדני ובשנת 1949 הקימו יוצאי עין צורים, את הקיבוץ מחדש, הפעם בשפלת ההרים, בשטחי המועצה האזורית שפיר.

המקווה בקיבוץ הינו ישן ביותר וכולל חדר הכנה אחד ובור טבילה שממוקם באותו החדר.

בעקבות כך הוחלט לבנות מחדש את המקווה במקום שיאפשר בניה של מקווה גדול ורחב, במקום צדדי. המקווה החדש שייבנה יהיה חדיש, עדכני ומזמין כדי להגביר את הטהרה בישראל.

place מיקום: דרום - לייד קריית מלאכי
house מספר תושבים: 870
house אוכלוסיה: דתית ומסורתית
עלות הפרוייקט:
2,000,000
או בחרו לתרום חלק במקווה לזכות או להנצחת יקיריכם: