phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr

המקווה במושב מיושן ביותר וקיים למעלה מ – 30 שנה.

כאשר יש מתיחות בדרום, אזעקות רבות נשמעות במושב עמיעוז. המקווה החדש שייבנה, ייתן מענה גם לזמנים כאלה ויכלול חדר ממוגן בתוך המקווה.

אוכלוסיה: מעורבת - מסורתית וחילונית

place מיקום: דרום - ליד עזה
house מספר תושבים: 60
עלות הפרוייקט:
600,000
הסכום הנדרש לפרוייקט מקווה עמיעוז:
465,000
או בחרו לתרום חלק במקווה לזכות או להנצחת יקיריכם: