phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr

זַבְדִיאֵל הוא מושב באזור הדרום - ליד העיר קריית גת, השייך למועצה אזורית שפיר.

במושב מתגוררות כ – 150 משפחות ואוכלוסיית המקום הינה מעורבת וכוללת דתיים ומסורתיים.

ביישוב קיים מקווה ישן שנבנה לפני עשרות שנים והוא נראה מיושן ביותר ולא מזמין.

לארונה החלו עבודות השיפוץ במקום ובסייעתא דשמיא ייבנה לתושבי המקום מקווה מפואר, מזמין ועדכני, דבר שללא ספק יגביר את הטהרה במקום באופן משמעותי.

place מיקום: דרום - ליד קריית גת
house מספר תושבים: 100
עלות הפרוייקט:
700,000
הסכום הנדרש לפרוייקט מקווה זבדיאל:
150,000
או בחרו לתרום חלק במקווה לזכות או להנצחת יקיריכם:
נתרם