phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr

אלומה הוא יישוב קהילתי בדרום שאוכלוסייתו אמורה לגדול בשנים הקרובות.

המקווה ביישוב היה במצב קשה מאד ובנוסף המקום גם קטן ולכן היישוב יצא לשיפוץ.

השיפוץ במקום התחיל על ידי חברה קבלנית שנאלצה לעזוב היות והתקציב הסתיים אך הבניה לא הושלמה.

כרגע אין מקווה טהרה ביישוב ולכן התגייסנו לסיים את הפרוייקט.

place מיקום: דרום - ליד קריית גת
house מספר תושבים: 100
עלות הפרוייקט:
420,000