phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr

יֵשַׁע הוא מושב בדרום חבל אשכול וחלק מעוטף עזה. המושב הוקם בשנת 1957 על ידי קבוצת יהודים ממצרים שגורשו לישראל אחרי מבצע קדש. ברבות השנים, עזבו רובם את המושב ותושבים אחרים באו במקומם. 

האוכלוסיה במקום הינה חילונית ולכן עד היום לא נבנה במקום מקווה. לאור בקשות מצד המועצה והתושבים התגייסנו לבנות לראשונה מקווה במושב.

place מיקום: עוטף עזה
house מספר תושבים: 120
house אוכלוסיה: דתית
עלות הפרוייקט:
2,000,000
הסכום הנדרש לפרוייקט מקווה ישע לכבודו ולע"נ של רבנו הקדוש זיע"א:
300,000
או בחרו לתרום חלק במקווה לזכות או להנצחת יקיריכם:
נתרם