phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr

המקווה במקום הינו מיושן ביותר, בן למעלה מ- 50 שנה. חלק מחדרי ההכנה במקווה אינם פעילים וגם בור טבילה אחד מתוך שניים אינו פעיל בעקבות בעיות אינסטלציה חמורות.

לאחר ריבוי בקשות, הן מהמועצה והן מנשות המקום, הוחלט לצאת לשיפוץ נרחב של המקווה.

המקווה החדש ייתן מענה גם לתושבות טבריה וגם לתיירות הרבה בעיר.

place מיקום: צפון
house מספר תושבים: 2000
עלות הפרוייקט:
1,600,000
הסכום הנדרש לפרוייקט מקווה טבריה - שיכון ד' - הונצח:
180,000
או בחרו לתרום חלק במקווה לזכות או להנצחת יקיריכם: